ACCURATE GT02 (định vị chuẩn ) Định vị GT06 (nghe lén,tắt máy từ xa ) ĐỊNH VỊ GT06N (nghe lén, pin dự phòng,tắt máy từ xa bằng dt) ĐỊNH VỊ GT003 (CỰC CHUẨN XÁC) Tắt máy bằng Điện thoại JING-MEI GT02 (VỊ TRÍ CHUẨN XÁC)